Aktuellt

Gott Nytt År

Läs mer

Sanningen om tandvården i Vadstena

Här får Moderaterna svar i MVT. Socialdemokraterna i Vadstena håller tydligt fast vid att tandvård måste ske efter behov, inte efter den som gapar högst. Vill man ha kontroll av tänderna varje år trots att man har friska tänder finns det privata alternativ. Samhället ska stötta dem som har mest behov. Så enkelt är det!

Läs mer

Framgång i kyrkovalet

Socialdemokraterna gjorde ett bra val i Vadstena och har ökat sin representation i Kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd. Från sammanlagt 7 till 9 platser. I Kyrkorådet har vi dessutom i samarbete med Kyrkans väl och För Dal i Vadstena tagit över huvudinflytandet från POSK där bland annat Jane Råsten (S) gått in som andra vice ordförande….

Läs mer

Östergötlands barn får bidrag

Nu får även föreningen Östergötlands barn bidrag från Vadstena kommun. Att ge bidrag till föreningslivet tycker Socialdemokraterna är väldigt viktigt. När kommunen och föreningslivet drar åt samma håll så blir det bättre för oss allihop. Naturligtvis får alla föreningar bidrag – idrott, kultur och studieförbund – men nu var det de omhändertagande och proaktiva föreningarnas…

Läs mer

I politiken krävs modet att se till det gemensamma

Efter valet 2014 bildades en styrande majoritet i Vadstena mellan Socialdemokraterna och Konsensus. Den konstellationen formulerade en politik för utveckling inom bland annat fyra områden; bostadsbyggande, skolan, kultur och fritid och stadsutveckling med till exempel Stråket, Storgatan, Rådhustorget. Det blev en i vissa delar förändring av inriktningen på olika aktiviteter i kommunen: Samhällsbyggnadsförvaltningen rustades upp,…

Läs mer

Vi satsar på välfärden

Nu lägger vi fram budget och strategisk plan för 2022-2024 med satsningar på välfärden, särskilt äldreomsorg och med stora investeringar (278 miljoner) i skola, fritid och idrottsliv. Vi kan göra detta eftersom Vadstena har en stabil ekonomi med god hushållning av skattebetalarnas pengar. Budgeten innehåller också utbyggt bredband och belysning på landsbygden samt en utvecklad…

Läs mer

Budgetpropositionen och effekterna för Vadstena.

Den socialdemokratiska ledda regeringen har lagt fram en förslag för en starkare välfärd och en omstart efter pandemier. Reformbudgeten omfattar 74 miljarder till klimatet, jobben, välfärden, tryggheten och brottsbekämpningen.För Vadstenas del innebär det 9,1 miljoner i förstärkningar i välfärd för gamla och unga.• 4 miljoner i generella statsbidrag• 2 miljoner till äldreomsorg och utbildningsinsatser för…

Läs mer

Nya resurserna gör att Vadstena kan höja ambitionsnivån

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har nu lagt fram sitt budgetförslag för 2022.

Finansminister Magdalena Andersson anvisar ett reformutrymme på 74 miljarder för att bygga välfärden stark, återstarta Sverige efter pandemier med en politik för tillväxt i hela landet. Därför läggs nya resurser på klimatet, jobben, välfärden, tryggheten bland annat genom att bekämpa brottsligheten. För utveckling inom dessa områden ökas stödet till kommunsektorn (som också tillförts extra resurser…

Läs mer

”Vi borde lyfta Berzelius”

Idag skriver MVT om minnesstenen över Berzelius födelse. Under sommaren har den tvättats och fått ny förgyllning. ”Göran Fältgren (S) kultur- och utbildningsnämndens ordförande, var initiativtagare till att stenen skulle renoveras”, skriver tidningen och visar en bild på honom och stenen. Göran tycker också att vi i Vadstena måste lyfta fram Berzelius mer – en…

Läs mer

Kyrkoval 2021

Den 19 september är det val i Svenska kyrkan. Rösta på Socialdemokraterna!

VI VILL ARBETA FÖR Stärkt och utvecklad diakonisom sätter kyrkan mitt i byn och möter människor i deras vardag En öppen, tolerant och inkluderande folkkyrkasom välkomnar alla och verkar för ekumenisk dialog och samarbete med civilsamhället En sund och bärkraftig ekonomiså att kyrkan kan koncentrera sig på sitt budskap och kärnuppgifter Ett gudstjänstliv som utvecklas…

Läs mer
facebook Twitter Email