Framgång i kyrkovalet

Socialdemokraterna gjorde ett bra val i Vadstena och har ökat sin representation i Kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd. Från sammanlagt 7 till 9 platser. I Kyrkorådet har vi dessutom i samarbete med Kyrkans väl och För Dal i Vadstena tagit över huvudinflytandet från POSK där bland annat Jane Råsten (S) gått in som andra vice ordförande. Kyrkorådet har som uppgift att tilldela och fördela ekonomi- och personalresurser åt kyrkoherden och pastoratets olika enheter samt ansvara för att församlingarnas grundläggande uppgifter blir utförda på ett bra sätt.

facebook Twitter Email