Styrelse

Arbetarekommunens styrelse utgörs av:

Bashar Abboud Ersättare, valledare, integrationsansvarig
Jenny Bytander Ersättare
Dessie Forsén Vice ordförande och medlemsansvarig
Göran Fältgren Kassör
Victoria Gustafsson Ersättare, valledare
Anders Hedeborg Ordförande
Anki Kristiansson Ersättare
Jan-Inge Printz Ledamot
Najeh Ramadan Ersättare, integrationsansvarig
Fabian Thun Facklig-politisk ledare, valledare
Fredrik Unger Ersättare, kommunikationsansvarig


facebook Twitter Email