Förtroendevalda

Bashar Abboud
Ordinarie i kommunfullmäktige och ersättare kommunstyrelsen
E-post: bashar.abboud@vadstena.se

Monya Axelsson
Ordinarie i socialnämnden
E-post: monya.axelsson@vadstena.se

Jenny Bytander
Vice ordförande i kommunfullmäktige och ordinarie i kommunstyrelsen
E-post: jenny.bytander@vadstena.se

Dessie Forsén
Ordförande i Vadstena Turism- och näringsliv AB, vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden samt ordinarie i kommunfullmäktige, borgerlig vigselförrättare
E-post: dessie.j.forsen@vadstena.se

Göran Fältgren
Ordförande i kultur- och utbildningsnämnden och ordinarie i kommunfullmäktige
E-post: goran.faltgren@vadstena.se
Telefon: 070-458 07 04
Läs mer om Göran Fältgren

Victoria Gustafsson
Ordinarie i kommunfullmäktige och ersättare i socialnämnden
E-post: victoria.gustafsson@vadstena.se

Magnus Gustafsson
Ordförande i Vadstena Fastighets AB
Läs mer om Magnus Gustafsson

Anders Hedeborg
Förste vice ordförande i kommunstyrelsen och ordinarie i kommunfullmäktige
E-post: anders.hedeborg@vadstena.se
Telefon: 070-7614317
Läs mer om Anders Hedeborg

Ann-Cathrin Kristiansson
Ordförande i valnämnden, ersättare i kommunfullmäktige och kultur- och utbildningsnämnden samt ledamot i pensionärsrådet
E-post: anncathrin.kristiansson@vadstena.se

Bo Ludvigsson
Ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i samhällsbyggnadsnämnden, kyrkopolitiker samt ordförande i Karin E Regnstrands stiftelse
E-post: bo.ludvigsson@vadstena.se

Per Arne Pettersson
Ersättare i kommunfullmäktige och ordinarie i samhällsbyggnadsnämnden

Jan Inge Printz
Förtroendevald i revisionen

Fabian Thun
Ordinarie i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt vatten- och avfallsnämnden
E-post: fabian.thun@vadstena.se
Läs mer om Fabian Thun

Fredrik Unger
Ersättare i kultur- och utbildningsnämnden
E-post: fredrik.unger@vadstena.se

facebook Twitter Email