Anders Hedeborg

Anders Hedeborg
Hur är du som person?
Engagerad, öppen och kreativ men kan ha kort tålamod i stunden. I det politiska arbetet uthållig och samarbetsinriktad.

Hur startade ditt politiska engagemang?
Jag gick med i SSU Facklan i Gävle 14 oktober 1964. Det var samma kväll som Nikita Chrustjov avsattes i Moskva. Jag gick i gymnasiet och Folkpartiets ungdomsförbund var starka där. Jag ville visa att SSU var ett bättre alternativ. Tiden då var antiapartheid, Vietnamrörelse, Olof Palme och ett Sverige som byggde för välfärd. Vi pratade mycket politik hemma, min farfar var en stark förebild för mig, och det var självklart att gå ut och prata vidare.

Vad brinner du för?
För en rättvis fördelning, för att utbildning, omsorg och kultur skapar delaktighet, inflytande och ett gott samhälle.
facebook Twitter Email