Vi satsar på välfärden

Nu lägger vi fram budget och strategisk plan för 2022-2024 med satsningar på välfärden, särskilt äldreomsorg och med stora investeringar (278 miljoner) i skola, fritid och idrottsliv. Vi kan göra detta eftersom Vadstena har en stabil ekonomi med god hushållning av skattebetalarnas pengar. Budgeten innehåller också utbyggt bredband och belysning på landsbygden samt en utvecklad lekplats i hamnparken.

facebook Twitter Email