Aktuellt

Glad midsommar!

Läs mer

Asylenparken kan bli mer attraktiv

Vadstena Fastighets AB vill göra Asylenparken mer attraktiv. Styrelseordförande Magnus Gustafsson (S) och vd Leif Samuelsson vill gärna att Vadstenaborna kommer med idéer som kan komplettera de skisser som finns framtagna innehållande planteringar, grillplats, lekytor mm. Läs hela artikeln på mvt.se (låst artikel om du inte är prenumerant)https://mvt.se/lokalt/vadstena/artikel/planen-gora-omdiskuterade-parken-attraktivare/j8p8x0pl

Läs mer

Den politiska majoritetens besked om ishallen

Frågan om framtiden för Vadstenas ishall har diskuterats under en längre tid. Under 2020 visade en utredning på behov av betydande investeringar för att säkra långsiktig drift. Ishallen hade is under säsongen 2020/2021 men isläggningen kantades av tekniska problem som ledde till att säsongen tvingades avslutas i förtid.   Inför kommande säsong vill den politiska majoriteten…

Läs mer

Uttalande om tillagningskök

I samband med arbetet med vårt skolprojekt kom frågan från Motala kommun om intresse fanns att samarbeta kring ett tillagningskök. Frågan aktualiserades eftersom vi själva planerade att bygga ett nytt tillagningskök och då var det naturligtvis intressant ur ett ekonomiskt perspektiv. Att kommunledningar på såväl politisk som administrativ nivå samtalar om frågor känns både naturligt…

Läs mer

Samarbete och flexibilitet har gällt under coronaåret

Året med pandemin har inneburit påfrestningar, men visat på en förmåga att hitta lösningar. ”Det finns en stark vilja i verksamheten”, säger Jane Råsten (S) Läs hela artikeln på mvt.se (låst artikel om du inte är prenumerant)https://mvt.se/bli-prenumerant/artikel/r4ygy08r

Läs mer

Det här är kommunens prioriterade kulturmål

Bland kulturmålen kan nämnas att titta på kulturell infrastruktur, digitaliserade föreningsbidrag och stärkt kulturgaranti för barn. Målen har tagits fram på politiska arbetsmöten som är ett viktigt sätt att jobba på enligt kultur- och utbildningsnämndens ordförande Göran Fältgren (S).Läs hela artikeln på mvt.se (låst artikel om du inte är prenumerant)https://mvt.se/lokalt/vadstena/artikel/det-har-ar-kommunens-prioriterade-kulturmal/rg9e3exj

Läs mer

Utökad kommunsamverkan om gymnasieskolan utreds

Göran Fältgren (S), ordförande i kultur och utbildningsnämnden ser att konkurrens mellan gymnasier i västra länsdelen riskerar utslagning. Lars Stjernkvist, som stått för den nationella gymnasieutredningen, kommer nu att titta på hur detta kan undvikas i vår del av länet. Läs hela artikeln på mvt.se (låst artikel om du inte är prenumerant)https://mvt.se/lokalt/vadstena/artikel/mer-kommunsamverkan-utreds-inte-konkurrera-med-varandra/rg9exx0j

Läs mer

Ett äldrecenter öppnar i Vadstena

Det nya trygghetsboendet på Kalkhagsvägen ska ha en värd eller värdinna. Med den tjänsten fördelad på två platser kommer kommunen kunna öppna ett äldrecenter. Socialnämndens ordförande Jane Råsten (S) tycker det är positivt att äldrecentret nu kan bli verklighet. Läs hela artikeln på mvt.se (låst artikel om du inte är prenumerant)https://mvt.se/lokalt/vadstena/artikel/motesplats-for-seniorer-pa-vag-att-bli-verklighet/lz28wwzl

Läs mer

Hopp om att starta ny stödjande verksamhet i höst

Vadstena kommun vill starta en verksamhet för att stötta personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Socialnämndens ordförande Jane Råsten (S) och socialchef Caroline Strand hoppas på att den planerade verksamheten kan starta i höst. Läs hela artikeln på mvt.se (låst artikel om du inte är prenumerant)https://mvt.se/lokalt/vadstena/artikel/hopp-om-att-starta-ny-stodjande-verksamhet-i-host/r9127xml

Läs mer

Bli medlem!

Hej! Tycker du att sossarna behöver bli bättre? Tycker du som vi att jämlikhet, jämställdhet, solidaritet och trygghet för vanligt folk är viktigt? Vill du stå upp för välfärden och ta kampen för allas lika värde och rätt? Då är det läge att sluta sitta hemma och tycka vid köksbordet. Ta steget. Engagera dig. Stå…

Läs mer
facebook Twitter Email