Den politiska majoritetens besked om ishallen

Frågan om framtiden för Vadstenas ishall har diskuterats under en längre tid. Under 2020 visade en utredning på behov av betydande investeringar för att säkra långsiktig drift. Ishallen hade is under säsongen 2020/2021 men isläggningen kantades av tekniska problem som ledde till att säsongen tvingades avslutas i förtid.  

Inför kommande säsong vill den politiska majoriteten i Vadstena kommun ge HC Wettern och Vadstenaborna ett så tidigt och tydligt besked som möjligt, vilket är att ishallen ska finnas kvar.

-Några månaders förutsättningslöst utredande har visat på möjliga lösningar på alla de tekniska och energimässiga problemen. Det gör att ekonomin har kommit i ett annat läge. För oss har det varit självklart att pröva alla möjligheter att behålla den viktiga ungdomsverksamheten i Vadstena, säger Anders Hedeborg (S).

-För oss har det varit viktigt att undersökningarna nu visar på tekniska lösningar som är klimatvänliga och hållbara. Det gör ju också att energikostnaderna sparas vilket gynnar hela ekonomin i detta, säger Tommy Kennberg (MP).

Den samlade bedömningen är dock att en ny uppstart inte kan ske 2021 utan att avgörande delar i systemet byts ut. Under hösten 2021 kommer därför renoveringar av hallen inledas, insatser som bland annat omfattar en ny ispist, ny belysning samt nya kompressorer.

-HC Wettern har under många år fått leva med en osäker framtid, det vill vi ändra på nu genom denna satsning, säger Peter Karlsson (M).

Målet med renoveringen är att avsevärt förlänga livet på ishallen, men i första hand som en träningshall nivå A, i enlighet med Svenska ishockeyförbundets krav. Det innebär konkret att ishallen moderniseras men inte uppgraderas för att kunna hantera ett större publikantal. I och med detta kan en del matcher i framtiden komma att behöva spelas i andra ishallar, beroende på vilka krav som ställs från Svenska ishockeyförbundet för spel i olika serier.

Renoveringen är ett första steg i den fritids- och friluftssatsning som kommer att rullas ut stegvis under hösten.

Källa: vadstena.se

Läs hela uttalandet (pdf)

Ishallen blir kvar – men måste stängas för renovering
Artikel i Motala & Vadstena Tidning
https://mvt.se/nyheter/artikel/beskedet-om-kungsvalla-nu-ar-fragan-langsiktigt-lost/r5399w3l

facebook Twitter Email