Uttalande om tillagningskök

I samband med arbetet med vårt skolprojekt kom frågan från Motala kommun om intresse fanns att samarbeta kring ett tillagningskök. Frågan aktualiserades eftersom vi själva planerade att bygga ett nytt tillagningskök och då var det naturligtvis intressant ur ett ekonomiskt perspektiv. Att kommunledningar på såväl politisk som administrativ nivå samtalar om frågor känns både naturligt och ansvarsfullt.  

Det är också en självklarhet för oss att före beslut undersöka och ta reda på fakta, se problem och möjligheter, finna fördelar och nackdelar. Det är så vi arbetar. Därför fick våra tjänstepersoner i uppdrag att titta på frågan. Det är anmärkningsvärt att de partier som har flest ifrågasättanden inte vill basera beslut på goda och objektiva underlag. Med det sagt förstår också vi den oro kostenhetens personal förmedlat när vi tar del av den diskussion som finns i media och av olika uttalanden. 

Det är viktigt att komma ihåg att majoriteten hela tiden haft vissa förbehåll för en utredning: Ett samarbete förutsätter att placeringen är i Norrsten, att våra livsmedelskrav inte ska försämras och att vi enas om en gemensam politisk styrning. Vi kan nu konstatera:

  • Att klarläggande från Motala om ansvar, delaktighet och inflytande inte har blivit det förväntade
  • Att försäkringar om att nybygget skulle förläggas till Norrsten inte varit tillräckligt tydliga
  • Att Motala nyligen beslutat slopa KRAV-märkning varit ogynnsamt

Därför väljer vi nu att inte gå vidare i denna samverkansidé utan fokuserar i stället på fortsatt utredning om alternativ till Culinar som idag levererar måltider till skolor och äldreomsorg i Vadstena. Vi arbetar för närvarande med att se över trafiksituationen och översyn av möjligheterna till om- och tillbyggnader av redan befintliga lokaler i anslutning till Petrus Magni skola, alternativt en nybyggnation av ett centralkök för detta ändamål. Detta ligger inom ramen för det så kallade skolprojektet som även inrymmer ett tillagningskök för förskolan Gullvivan. 

Vår målsättning med detta arbete är att vi ska ha ett förslag framme i början av hösten så att upphandling kan ske och byggstart under 2022.

Vadstena 4 juni 2021

Peter Karlsson (M)
Anders Hedeborg (S)
Tommy Kennberg (MP)

facebook Twitter Email