Budgetpropositionen och effekterna för Vadstena.

Den socialdemokratiska ledda regeringen har lagt fram en förslag för en starkare välfärd och en omstart efter pandemier. Reformbudgeten omfattar 74 miljarder till klimatet, jobben, välfärden, tryggheten och brottsbekämpningen.
För Vadstenas del innebär det 9,1 miljoner i förstärkningar i välfärd för gamla och unga.
• 4 miljoner i generella statsbidrag
• 2 miljoner till äldreomsorg och utbildningsinsatser för medarbetare
• 3,1 miljoner per år 2022-2024 till landsbygdsutveckling – ett särskilt stöd som riktas till kommuner med demografiska utmaningar.
Sammantaget innebär regeringens budgetförslag att verksamheter som riskerar att läggas ner nu kan utvecklas, att ambitionsnivån på landsbygden t ex Borghamn och Hov kan höjas.
Så byggs välfärd i hela landet.

facebook Twitter Email