Nya resurserna gör att Vadstena kan höja ambitionsnivån

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har nu lagt fram sitt budgetförslag för 2022.

Finansminister Magdalena Andersson anvisar ett reformutrymme på 74 miljarder för att bygga välfärden stark, återstarta Sverige efter pandemier med en politik för tillväxt i hela landet.

Därför läggs nya resurser på klimatet, jobben, välfärden, tryggheten bland annat genom att bekämpa brottsligheten. För utveckling inom dessa områden ökas stödet till kommunsektorn (som också tillförts extra resurser under pandemin).

Vadstena tillförs 9,1 miljoner (varav en del redan kända) i förslaget till budget och som fördelas så här: 4 miljoner ges som ett generellt bidrag. 2 miljoner till äldreomsorg bland annat för utbildningsinsatser för omsorgens medarbetare och 3,1 miljoner per år 2022-2024 i landsbygdsstöd.

9,1 miljoner är naturligtvis ett välkommet stöd till Vadstenas ekonomi. Det visar också på en politik som håller ihop stat, region och kommun. Ett samband mellan de olika nivåerna som gör det möjligt att bibehålla och utveckla välfärden för äldre och unga. 

Den välfärden kräver händer och fötter, medmänsklighet och värme. Tillskottet kan vara skillnaden mellan att skära i verksamhet, bibehålla eller kunna satsa på den. De nya resurserna för landsbygdsutveckling gör att Vadstena kan höja ambitionsnivån ytterligare. Så byggs välfärd!

Anders Hedeborg, ordförande Socialdemokraterna i Vadstena

Debattartikel publicerad i MVT den 25 september 2021.

facebook Twitter Email