Kyrkoval 2021

Den 19 september är det val i Svenska kyrkan. Rösta på Socialdemokraterna!

VI VILL ARBETA FÖR

Stärkt och utvecklad diakoni
som sätter kyrkan mitt i byn och möter människor i deras vardag

En öppen, tolerant och inkluderande folkkyrka
som välkomnar alla och verkar för ekumenisk dialog och samarbete med civilsamhället

En sund och bärkraftig ekonomi
så att kyrkan kan koncentrera sig på sitt budskap och kärnuppgifter

Ett gudstjänstliv som utvecklas med nya former för tilltal
såsom lekmannapredikningar, familje- och barngudstjänster samt initiativ som ger ungdomar plats på deras egna villkor

Transparent och tydlig kommunikation
gentemot församlingsmedlemmarna, personalen och civilsamhället

En kyrka som bereder plats för många konstnärliga uttryck
som speglar och kommenterar Svenska kyrkans teologi och står för ett starkt och brett musikliv som utvecklas med impulser utifrån

Att värna vårt gemensamma kyrkliga kulturarv
Alla kyrkogårdar och medeltida kyrkor ska vårdas och tillgängliggöras

En kyrka som är en god arbetsgivare
och som motverkar alla sorters diskriminering och mobbning, värnar om jämställdhet och värderar manliga och kvinnliga präster lika

Tydliga krav på organisationer som vill utnyttja pastoratets lokaler
att respektera Svenska kyrkans regler och förordningar

Kandidater till Kyrkofullmäktige i Vadstena pastorat

1. Jane Råsten
2. Bo Ludvigsson
3. Siv Leo
4. Magnus Hallin
5. Victoria Gustafsson
6. Karl-Erik Forssell
7. Peter Hallin
8. Lena Savoca
9. Lars Ove Gustafsson
10. Anders Ahl

Varför ska jag lägga min röst på er?
Vi vill verka för en öppen, tolerant och inkluderande folkkyrka som välkomnar alla och verkar för ekumenisk dialog och samarbete med civilsamhället.

Vilken fråga anser ni är viktigast för Vadstena pastorat i nuläget. Varför?
Att ekonomin får en sund utveckling och blir så bärkraftig att verksamheterna kan koncentrera sig på kyrkans budskap och kärnuppgifter.

Vad vill ni åstadkomma under de närmaste åren?
Ett gudstjänstliv som utvecklas med nya former för tilltal; lekmannapredikningar, familje- och barngudstjänster samt initiativ som ger ungdomar plats på deras egna villkor.

Kontaktuppgifter
Jane Råsten
Telefon: 070-365 88 10
E-post: janerasten@gmail.com

Socialdemokraternas nationella valmanifest

Läs valresultatet på Svenska kyrkans hemsida.

facebook Twitter Email