Aktuellt

Så här ser vi ut

Fabian Thun, Karolina Hoff, Siw Åkesson, Siv Leo, Monya Axelsson, Jan-Inge Printz, Dessie Forsén, Peter Hallin, Pia Karlsson, Victoria Gustafsson, Albin Blomquist Ekström, Bo Ludvigsson, Kevin Ekman, Göran Fältgren, Calle Niklasson, Anders Hedeborg, Göran Söderström

Läs mer

Bibliotek, badhytter, Berzelius och bygdegård

Det är roligt att satsa i Borghamn med omnejd: badhytter, parkeringsplatser, stöd till Handlar’n, till Berzeliusutställningen och -stenen i Väversunda. Nya kommunala aktiviteter i Dalsstugan och Bygdegården, nya tomträtter på gång osv. Socialdemokraterna i Vadstena vill fortsätta att satsa på landsbygden i samverkan med lokala föreningar.

Läs mer

Blandat klimatsmart boende

Det finns inget parti som vill bygga dyra lägenheter. För Socialdemokraterna är blandat boende A och O. Vi ser det på skolresultaten, vi ser det på integrationen och vi ser även positiva effekter på miljön. Vi vill fortsätta bygga blandat klimatsmart boende så billigt som möjligt. Och fler trygghetsboende – t ex i Borghamn om…

Läs mer

Heltidsresan och delade turer

Alla som vill ska få möjlighet att jobba heltid med ett rimligt arbetsinnehåll så att man orkar en hel dag. Delade turer innebär att man bara jobbar när det är som jobbigast. Det vill Socialdemokraterna och Kommunal ändra på. Reformen gynnar alla – anställda, boende och brukare.

Läs mer

Lokaler till föreningslivet

Alla partier i Vadstena har kommit överens om att se över föreningslivets lokalbehov. Det är prioriterat både i fritidsplanen och kulturplanen. För Socialdemokraterna i Vadstena är det självklart att se över behoven och hitta smarta lösningar, innan man pekar ut platsen.

Läs mer

En fortsatt bra skola

Skolan har fått bättre ekonomi under våra åtta socialdemokratiska år. I stället för att spara i slutet av året för att hålla budget har resurserna räckt till att skapa långsiktiga arbetssätt och kvalitetshöjande insatser. Detta lockar kompetenta pedagoger och stärker skolans arbete. Nu stärker vi elevhälsan och fortsätter på den inslagna vägen och lockar fler…

Läs mer

Samverkan på alla nivåer

Valet handlar inte bara om lokala frågor. Socialdemokraterna har under åren lyckats får ökade regionbidrag, landsbygdspengar, statsrådsbesök mm, tack vare goda kontakter. Genom att undersöka ett samarbete med Tekniska verken kan vi också ett globalt ansvar och förbränna våra egna sopor så miljövänligt som möjligt. Socialdemokraterna har vänner på alla nivåer i samhället.

Läs mer

Ministerbesök i Vadstena

Utbildningsminister Anna Ekström och riksdagsledamot Eva Lindh besökte Vadstena och förhörde sig om vårt gedigna arbete på utbildningssidan. Sedan gick hela gänget och knackade dörr och pratade med Vadstenaborna.

Läs mer

Socialdemokrater i rörelse

Genom samtal, broschyrer och en röd ros, för den som vill ha, sprider vi vårt valbudskap. 1) Klimatet måste tas på allvar. 2) Stoppa gängen genom en god skolgång för våra barn. 3) Välfärden får aldrig styras av vinstjakt. På bilden syns Fabian Thun, Siv Leo och Victoria Gustafsson

Läs mer

Sommarfika på Jakobs gärde

Läs mer
facebook Twitter Email