En fortsatt bra skola

Skolan har fått bättre ekonomi under våra åtta socialdemokratiska år. I stället för att spara i slutet av året för att hålla budget har resurserna räckt till att skapa långsiktiga arbetssätt och kvalitetshöjande insatser. Detta lockar kompetenta pedagoger och stärker skolans arbete. Nu stärker vi elevhälsan och fortsätter på den inslagna vägen och lockar fler barnfamiljer till Vadstena.

facebook Twitter Email