Samverkan på alla nivåer

Valet handlar inte bara om lokala frågor. Socialdemokraterna har under åren lyckats får ökade regionbidrag, landsbygdspengar, statsrådsbesök mm, tack vare goda kontakter. Genom att undersöka ett samarbete med Tekniska verken kan vi också ett globalt ansvar och förbränna våra egna sopor så miljövänligt som möjligt. Socialdemokraterna har vänner på alla nivåer i samhället.

facebook Twitter Email