Blandat klimatsmart boende

Det finns inget parti som vill bygga dyra lägenheter. För Socialdemokraterna är blandat boende A och O. Vi ser det på skolresultaten, vi ser det på integrationen och vi ser även positiva effekter på miljön. Vi vill fortsätta bygga blandat klimatsmart boende så billigt som möjligt. Och fler trygghetsboende – t ex i Borghamn om intresse finns.

facebook Twitter Email