Lokaler till föreningslivet

Alla partier i Vadstena har kommit överens om att se över föreningslivets lokalbehov. Det är prioriterat både i fritidsplanen och kulturplanen. För Socialdemokraterna i Vadstena är det självklart att se över behoven och hitta smarta lösningar, innan man pekar ut platsen.

facebook Twitter Email