Blandat klimatsmart boende

Det finns inget parti som vill bygga dyra lägenheter. För Socialdemokraterna är blandat boende A och O. Vi ser det på skolresultaten, vi ser det på integrationen och vi ser även positiva effekter på miljön. Vi vill fortsätta bygga blandat klimatsmart boende så billigt som möjligt. Och fler trygghetsboende – t ex i Borghamn om…

Läs mer

Heltidsresan och delade turer

Alla som vill ska få möjlighet att jobba heltid med ett rimligt arbetsinnehåll så att man orkar en hel dag. Delade turer innebär att man bara jobbar när det är som jobbigast. Det vill Socialdemokraterna och Kommunal ändra på. Reformen gynnar alla – anställda, boende och brukare.

Läs mer

Lokaler till föreningslivet

Alla partier i Vadstena har kommit överens om att se över föreningslivets lokalbehov. Det är prioriterat både i fritidsplanen och kulturplanen. För Socialdemokraterna i Vadstena är det självklart att se över behoven och hitta smarta lösningar, innan man pekar ut platsen.

Läs mer

En fortsatt bra skola

Skolan har fått bättre ekonomi under våra åtta socialdemokratiska år. I stället för att spara i slutet av året för att hålla budget har resurserna räckt till att skapa långsiktiga arbetssätt och kvalitetshöjande insatser. Detta lockar kompetenta pedagoger och stärker skolans arbete. Nu stärker vi elevhälsan och fortsätter på den inslagna vägen och lockar fler…

Läs mer

Samverkan på alla nivåer

Valet handlar inte bara om lokala frågor. Socialdemokraterna har under åren lyckats får ökade regionbidrag, landsbygdspengar, statsrådsbesök mm, tack vare goda kontakter. Genom att undersöka ett samarbete med Tekniska verken kan vi också ett globalt ansvar och förbränna våra egna sopor så miljövänligt som möjligt. Socialdemokraterna har vänner på alla nivåer i samhället.

Läs mer

Ministerbesök i Vadstena

Utbildningsminister Anna Ekström och riksdagsledamot Eva Lindh besökte Vadstena och förhörde sig om vårt gedigna arbete på utbildningssidan. Sedan gick hela gänget och knackade dörr och pratade med Vadstenaborna.

Läs mer

Socialdemokrater i rörelse

Genom samtal, broschyrer och en röd ros, för den som vill ha, sprider vi vårt valbudskap. 1) Klimatet måste tas på allvar. 2) Stoppa gängen genom en god skolgång för våra barn. 3) Välfärden får aldrig styras av vinstjakt. På bilden syns Fabian Thun, Siv Leo och Victoria Gustafsson

Läs mer

Sommarfika på Jakobs gärde

Läs mer
Kulturen är viktig för våra invånare och Vadstenas attraktivitet

Socialdemokraterna har utsett kulturen som ett viktigt utvecklingsområde i Vadstena – årliga sommarutställningar, införande av enprocentregeln, utbyggnad av kulturskolan, nya lokaler för biblioteket i Borghamn, avsevärt mer resurser och en tryggad framtid för Sancta Birgitta klostermuseum osv. I maj har en kulturarvsplan tagits fram och beslut fattats att Skomakarstugorna ska renoveras.

Läs mer

Vårt Vadstena kan bättre

Valprogram och kandidater till kommunfullmäktige i Vadstena. Valet 11 september 2022.

Vadstena är på många sätt en fantastisk kommun att leva i, men medarbetarna i skolan och i äldreomsorgen sliter hårt och klimatomställningen måste skyndas på. Vadstena kan bättre! Om Socialdemokraterna får fortsätta leda Vadstena kommer vi satsa på skolan och omsorgen, men också på klimatomställningen. Kontroll över välfärden Vi vill ha en stark elevhälsa i…

Läs mer
facebook Twitter Email