Vårt Vadstena kan bättre

Valprogram och kandidater till kommunfullmäktige i Vadstena. Valet 11 september 2022.

Vadstena är på många sätt en fantastisk kommun att leva i, men medarbetarna i skolan och i äldreomsorgen sliter hårt och klimatomställningen måste skyndas på. Vadstena kan bättre! Om Socialdemokraterna får fortsätta leda Vadstena kommer vi satsa på skolan och omsorgen, men också på klimatomställningen.

Anders Hedeborg (s) Förste vice ordförande i kommunstyrelsen i Vadstena
Anders Hedeborg (s) Förste vice ordförande i kommunstyrelsen i Vadstena

Kontroll över välfärden

Vi vill ha en stark elevhälsa i Vadstena, anställa fler undersköterskor till Wasagården och Vätterngården och satsa mer på förebyggande arbete. Folkhälsan är viktig och kan förbättras genom ökad samverkan mellan skola, socialtjänst och vården. I Vadstena ska välfärden fortsätta vara fri från vinstjakt och helt styras av behov. Den kommunala närvaron i Borghamn ska säkras.

Ett tryggt samhälle

Vi vill bygga ett tryggt Vadstena som kännetecknas av gemenskap, samhörighet och tillit genom att fortsätta bygga blandat med såväl hyres- och bostadsrätter som villor. Närmast på gång är nybyggnation i Tycklinge. Vi vill också titta på ett trygghetsboende i Borghamn.

En klimatomställd framtid

Vi måste komma fram snabbare i klimatfrågorna. Det går för långsamt. Genom goda kontakter med näringsliv och föreningsliv såväl i tätorten som på landsbygden vill vi skapa dialog och samarbete i klimatfrågorna. De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 ska genomsyra all verksamhet i Vadstena. Vi vill också värna Vättern, Omberg och Tåkern som viktiga resurser in i framtiden.

KANDIDATER KOMMUNFULLMÄKTIGE
1 Dessie Forsén, 65, gruppledare
2 Fabian Thun, 36, stödpedagog
3 Jenny Bytander, 51, boendesamordnare
4 Göran Fältgren, 61, egenföretagare
5 Victoria Gustafsson, 49, förskollärare
6 Bashar Abboud, 44, programledare
7 Monya Axelsson, 47, lärare
8 Calle Niklasson, 19, student
9 Jane Råsten, 75, turismentreprenör
10 Albin Blomquist Ekström, 33, undersköterska
11 Najeh Ramadan, 39, bussförare
12 Anders Hedeborg, 74, organisationskonsult
13 Karolina Hoff, 48, utbildningsstrateg
14 Per-Arne Pettersson, 64, lantarbetare
15 Bo Ludvigsson, 71, bokhandlare
16 Pia Karlsson, 64, skötare/undersköterska
17 Kevin Ekman, 19, maskinoperatör
18 Ulrika Sköld, 49, HR-administratör
19 Fredrik Unger, 47, kommunikatör
20 Narkez Khalaf, 31, barnskötare
21 Martin Hellström, 43, universitetslektor
22 Elin Österberg, 44, yrkeslärare
23 Peter Hallin, 62, pensionär
24 Gun Marie Boström, 65, försäljare
25 Dick Persson, 58, verkstadsmontör
26 Siw Åkesson, 77, pensionär
27 Jan Quist, 71, pensionär
28 Sam Uhlin, 67, kyrkvaktmästare
29 Karin Fornander Sundberg, 73, cirkelledare
30 Jan-Inge Printz, 63, skötare
31 Siv Leo, 77, pensionär
32 Göran Söderström, 87, författare

facebook Twitter Email