Lyckad Första Maj

Anders Hedeborg hälsade välkommen. Från SSU talade Kalle Casell Persson och huvudtalare var Kaisa Karro, Regionråd från Norrköping. Hur ska det gå med den svenska välfärden, när höginkomsttagares skatter sänks rejält (och därmed deras bidrag till välfärden)? Ämnet togs upp i båda talen och av äventyrslystna åhörare på väg mot discgolfsstationen. Den hungrige kunde få korv med bröd och vid LO:s kaffestånd bjöds på fika och lotteri.

facebook Twitter Email