Anders Hedeborg lämnar som kommunalråd

Anders Hedeborg lämnar idag sitt kommunalrådsuppdrag. På bilden ses han med dåvarande utrikesminister Ann Linde. Han har som kommunalråd sedan 2014 styrt Vadstena (2017-2018 som kommunstyrelsens ordförande). De första tre åren tillsammans med Konsensus och de sista fem åren tillsammans med Moderaterna.

Hedeborg har under de gångna två mandatperioderna lotsat de politiska besluten med tydligt fokus på omsorg om välfärden (inte minst skolan) och bostadsbyggandet. Men också kulturens värden och stadsutveckling. Vadstena har blivit en vackrare stad under Anders ledning.

Från Socialdemokraternas sida tackar vi Anders Hedeborg för hans insatser under dessa år men gläder oss samtidigt åt att han fortfarande är Vadstena arbetarekommuns ordförande. Anders fortsätter också i Vadstena-politiken som första vice ordförande i Fastighetsbolaget (VFAB) samt i Vatten- och avfallsnämnden. Vi har ännu inte hört sista ordet från Anders. Lycka till in din fortsatta politiska gärning!

facebook Twitter Email