Kulturen är viktig för våra invånare och Vadstenas attraktivitet

Socialdemokraterna har utsett kulturen som ett viktigt utvecklingsområde i Vadstena – årliga sommarutställningar, införande av enprocentregeln, utbyggnad av kulturskolan, nya lokaler för biblioteket i Borghamn, avsevärt mer resurser och en tryggad framtid för Sancta Birgitta klostermuseum osv. I maj har en kulturarvsplan tagits fram och beslut fattats att Skomakarstugorna ska renoveras.

facebook Twitter Email