Inledning till kommunfullmäktiges sammanträde

Vid kvällens sammanträde i Vadstena kommunfullmäktiges inledde Jenny Bytander, förste vice ordförande och tjänstgörande ordförande, så här:

”Innan vi startar kvällens möte skulle jag vilja säga några korta ord och reflektioner relaterade till det kaos som pågår i vår närhet: 

Ikväll samlas vi – Vadstenas högsta beslutande församling, kommunfullmäktige till sammanträde. 

Vi är alla folkvalda, sammanträdet genomförs i fria och demokratiska former. Vi har den självklara rätten till yttrandefrihet, och vi fattar självständigt våra beslut där medborgarnas vilja kommer till uttryck. 

När vi går ”till beslut” verkställer vi dem efter bästa förmåga, under gemensamt ansvar. 

Det som pågår nu berör på djupet, Putins maktmissbruk och krig hotar och påverkar alla fria länder. Framför allt är Ukrainas frihet och demokrati under ofattbar attack, en attack som är oprovocerad, olaglig och oförsvarlig.

Vi får stå upp i den mån vi kan och ge vårt fulla stöd till Ukrainas folkvalda församlingar och till Ukrainas modiga folk. 

Tack.”

facebook Twitter Email