Om nattis-frågan

Vadstena kommun har valt att pausa omsorg på annan tid med ett förlängt sommaruppehåll mellan den 17 maj och 1 september. Eftersom uppehållet kan orsaka problem för vårdnadshavare väljer kommunen att gå ut med detta i god tid för att underlätta planeringen.

Omsorg på annan tid har utvärderats och riskbedömts och det har resulterat i att ett antal brister behöver åtgärdas. För att inte tvingas stänga verksamheten permanent behöver flera åtgärder vidtas. Det handlar om barns och vuxnas säkerhet, arbetsmiljö, lokaler och bemanning. Även ekonomi och barnkonventionen är kopplade till den genomförda utredningen och riskbedömningen.

Kultur- och utbildningsnämnden, som är verksamhetens huvudman, har varit tydliga med att verksamheten inte får läggas ner. Vid sammanträdet i juni ska därför beslut om reviderade riktlinjer för verksamheten fattas. För att bereda underlag inför beslutet och för att åtgärderna ska hinna vidtas, utökas det ordinarie sommaruppehållet så att en betydligt mer hållbar verksamhet kan öppnas till hösten.

facebook Twitter Email