Jobbskapande insatser i vårbudgeten

Pandemin har slagit hårt mot Sverige. Många har blivit av med jobbet och brister i välfärden har blivit tydliga. Pandemin bedöms fortsatt minska ungdomars möjligheter att få ett sommarjobb. Därför har den socialdemokratiskt ledda regeringen skjutit till resurser i vårbudgeten för att hjälpa unga på traven.

Kommunernas möjligheter att skapa sommarjobb för ungdomar stärks för att förbättra deras framtida möjlighet till inträde på arbetsmarknaden. Staten skjuter till 0,4 miljoner till Vadstena. Pengarna kan förutom sommarjobb även bekosta exempelvis lovskola och lovaktiviteter.

– Barn och elever har drabbats negativt av spridningen av covid-19. Konsekvenserna har varit särskilt kännbara för de som redan innan pandemin behövde olika former av stöd. Därför välkomnar jag regeringens stöd, säger säger Anders Hedeborg (S) kommunalråd.

Även Region Östergötland får rejäla tillskott för att finansiera vaccinering, testning och  smittspårning samt för att vårda de som blir allvarligt sjuka i covid-19.

– Pengar ska inte stå i vägen i kampen mot Corona-viruset. För Region Östergötlands räkning innebär det totalt ytterligare ca 215 miljoner för att vårda de som blir sjuka i covid-19, vaccinera östgötarna och samtidigt beta av vårdskulden, säger Kaisa Karro (S) regionstyrelsens ordförande.

facebook Twitter Email