Framtidstron finns i Vadstena kommun

”Vi behöver arbeta aktivt för Vadstenas utveckling.
Den politiska ledningen säger: vi verkar varje dag för Vadstenas bästa. Det hoppas vi att ni gör – att ni arbetar för kommunens bästa – vi betalar ju skatt till er, länets högsta 33.60 kr.”
Christer Angantyr
UTDRAG UR DEBATTARTIKEL PUBLICERAD I MVT 15 MARS 2021

HÄR FÖLJER MAJORITETENS SVAR PÅ CHRISTER ANGANTYRS DEBATTARTIKEL

Goda skolresultat, fina förskolor, nyproduktion av bostäder, upprustning av Rådhustorget och planering av skolor och sporthall med en resursram på 218 miljoner kronor. Inget av detta piggar upp. Missnöje och misstro är bättre.

Trots att vi redan gett svar på debattörens frågor återkommer dessa. Angantyr ikläder sig rollen som ”förståsigpåare”:

Hamnområdet är en quick fix. Jaså?

Debattören väljer att gå 25 år tillbaka i tiden för att hitta en rejäl befolkningsminskning. Hade han istället valt 2011 som utgångspunkt hade han sett att befolkningen har vuxit med 106 personer. Oavsett vilket är det 140 kommuner som krymper eller står stilla i Sverige. Nu byggs det och det finns en framtidstro i Vadstena.

Cykelväg till Motala, förbättrad fiber, billigare fjärrvärme viftas bort.

Vadstena klättrar i näringslivsrankingen men genom att bolla med ”fakta” så ska det låta som ett misslyckande.

Att antalet förslag från Vadstenas medborgare har mångdubblats när medborgarförslagen i kommunfullmäktige ersattes av den nya enkla digitala mobilappen förtigs.

Den nuvarande kommunledningen – M, S och MP – har kommit överens om denna mandatperiods inriktning och mål. Om Angantyr vill hitta ”interna stridigheter” så får han hitta dessa någon annanstans. Att uttrycka sig i termer som ”maktposition” tyder på en stor okunskap och en gammaldags inställning till vad politik är.

Vår demokratiska samhällsmodell bygger på engagerade medborgare, på partier som genom att vägledas av sina värderingar lägger fram idéer och förslag till lösningar på gemensamma samhällsfrågor. Kommuninvånarna väljer och ger betyg var fjärde år genom demokratiska val som ger partierna mandat att arbeta och ta ansvar för kommunen samt förverkliga sin politik på ett klokt och förnuftigt sätt där helheten är viktig. Vid sidan av politikerna står välutbildade och kompetenta tjänstepersoner, professionella pedagoger och undersköterskor.

För att nå framgång med detta så är det viktigt att ha relationer med politiker på regional och riksnivå samt att ha många kontaktytor med sina grannkommuner för att skapa nya samarbetsformer, för Vadstenas bästa.

Anders Hedeborg (S), Peter Karlsson (M), Tommy Kennberg (MP)

DEBATTARTIKEL PUBLICERAD I MVT 15 MARS 2021

facebook Twitter Email