DEBATTARTIKEL I MVT

VADSTENA 18 FEBRUARI 2021

I kommunvalet 2018 fick Sverigedemokraterna i Vadstena för första gången in representanter i kommunfullmäktige – tre stycken. Det kan jämföras med Centern (3), Vänstern (2), Miljöpartiet (2) och Kristdemokraterna (1). Liberalerna åkte ut helt och hållet.

Strax efter valet lämnade en Sverigedemokrat fullmäktige och in kom i stället, sensationellt nog, en ledamot utan partitillhörighet. Denna ledamot hade Sverigedemokratisk bakgrund och fanns på en lista godkänd av valmyndigheten och samlade en (1) röst i valet. Det räckte för att hamna i fullmäktige!

En enkel gissning är att SD:s valframgång i Vadstena är en effekt av nationella strömningar. Pensionärer är med all rätt förbaskade på låga pensioner och många tycker att välfärden hotas av flyktingmottagandet, gängvåldet osv.

Men statliga pensioner, asyl- och arbetskraftsinvandring och polisresurser är inga kommunala frågor. De hanteras på nationell nivå, medan bostadsbyggande, trygghetsboende, skola och äldreboende är sådant som kommunen bestämmer över. Däremot kan staten ge förutsättningar och villkor för kommunens och regionens villkor. Det sker ofta i samverkan. De nationella politiska partiernas olika nivåer samspelar med varandra.

Att som politiker ta plats i en lokal församling handlar, trots allt, om förväntningar och önskemål på kommunal nivå. Att prioritera kommunala resurser och styra över lokala behov.

Nu har halva mandatperioden gått. Det måste då vara befogat att fråga de två Sverigedemokraterna och den partilösa ledamoten, vad de bidragit med och fått uträttat. Vilka brister eller svagheter ser de i Vadstena? Vilka politiska förslag har de för att angripa de problem de ser? Vilka är idéerna och initiativen?

Sverigedemokraterna gör inte så mycket väsen av sig och har heller inte så mycket åsikter. Det tycker vi är synd. Vad är det för motstånd vi ska möta, vilka förslag ska vi debattera och vad kan vi få ut av en sådan debatt? Vi lever i en demokrati. Där ska olika åsikter höras, diskuteras och leda till beslut. Så ska det vara i Vadstena.

Dessie Forsén (S), Fabian Thun (S) och Göran Fältgren (S)

Björn Sandberg (SD), gruppledare Vadstena och Thomas Strandberg (SD), vice gruppledare Vadstena uppmanar i sitt svar på debattartikeln Socialdemokraterna att ägna sin oro åt det egna partiet och listar förslag de kommit med.

SVAR TILL SVERIGEDEMOKRATERNA
Vadstenas Sverigedemokrater ger ett snabbt svar, men inte så mycket innehåll. Svaret inleds med svepande formuleringar om hur illa Sverige sköts av regeringen och januaripartierna, trots att det är Vadstena vi frågar om. Vi är överens om att det som sker på nationell nivå påverkar hur man röstar lokalt. Det var precis det vi skrev. Men det innebär inte att man kan strunta i den lokala politiken.

Det är tyvärr en mycket blygsam lista på vad ni föreslagit. Att säga ja till ishallen är ju inte svårt eftersom alla partier i Vadstena sagt samma sak. Kruxet är att det måste investeras åtskilliga miljoner i en nära framtid för att ishallen ska kunna leva vidare. Några bra idéer?

För oss är det också intressant att ni påstår att upprustning av Sankt Per var er idé. Det var en lösning som även vi Socialdemokrater tyckte var den näst bästa och som vi i majoriteten såg till fanns med i tjänstemännens utredning av skolprojektets framtid.

Vi funderar också på vad Sverigedemokraterna kan ha bidragit med som varit avgörande för bekämpningen av pandemin som inte redan varit känt. Man måste vara medveten om att kommunledningen har nära dialog med Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen, smittskyddsläkaren i Östergötland och lokal medicinsk expertis.

Vad vill Sverigedemokraterna med Vadstena och Borghamn? Hur vill ni se Vadstenas framtid? Var är våra parallellsamhällen? Vad vill ni göra åt dem? Vad är det som är så misslyckad pandemipolitik i Vadstena när vi t ex haft väldigt lite covid-19 på våra äldreboenden och ligger längst fram i Östergötland med vaccineringen? Vad är bekymren med vår invandring och integration? Har vi skjutningar och sprängningar? Är våra nyanlända brottslingar och kriminella? Vad är kostnaden för detta i Vadstena?

Dessie Forsen (S), Fabian Thun (S) och Göran Fältgren (S)

Björn Sandberg (SD) och Thomas Strandberg (SD) svarar (gällande Sankt Persskolan) att det ju är ganska ofta som man i kommunpolitiken kommer fram till liknande slutsatser i olika sakfrågor, och att de hoppas att de har gett kommunledningen inspiration genom att visa på hur andra aktörer agerat och att de inkommit med förslag på åtgärder (gällande Corona-pandemin). ”Vi vill avsluta med att påpeka och förtydliga så det klart framgår att vi i vårat förra svar på ert debattinlägg beskriver regeringens misslyckade pandemipolitik och ingenting annat. Vi är också medvetna om att vår kommun är någorlunda förskonad ifrån utanförskapsområden och grövre kriminalitet, och så vill vi att det ska förbli!”

facebook Twitter Email